Etelä-Karjalan pelastuslaitos

 

Pelastuslaitoksen Suomi 100 – turvallisuuspalkinnot
Stora Enson Imatran tehtaille ja Armila-Kourulanmäen VPKn Lasse Pääkköselle


Etelä-Karjalan pelastuslaitos jakoi tiistaina 5.12.2017 kaksi ”Suomi 100 – Etelä-Karjalan turvallisuuden tekijä” – palkintoa. Palkinto voidaan antaa henkilölle, yritykselle tai muulle taholle, joka on tehnyt merkittävää ja pitkäjänteistä työtä Etelä-Karjalan turvallisuuden hyväksi.

Palkinnot jaettiin Stora Enso Oyj Imatran tehtaille sekä Armila-Kourulanmäen VPKn päällikölle Lasse Pääkköselle. Stora Enson tehtailta palkinnon vastaanotti palopäällikkö Mikko Parikka. Kuva 2 Stora Enso.jpg

Stora Enso Oyj Imatran tehtailla on tehty pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yritysturvallisuuden kehittämistä jo vuosien ajan. Koko tehtaiden toimintaa ohjaa kokonaisvaltainen turvallisuusnäkemys, johon liittyy esimerkiksi vahinkojen syy-seuraussuhteiden tarkka analysointi. Stora Enso Oyj Imatran tehtaat antaa vuosittain huomattavan määrän laadukasta turvallisuuskoulutusta tehdasalueella työskenteleville ja tarjoaa vahvan tuen omalla tehdaspalokunnallaan Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle.

Armila-Kourulanmäen VPKn päällikkö Lasse Pääkkönen on tehnyt vuosia työtä erityisesti Lappeenrannan kaupungin haja-asutusalueiden sammutusvesiasioiden kehittämisessä. Hän on palokuntansa avustuksella raivannut esimerkiksi umpeen kasvaneita vedenottopaikkoja, korjannut vedenottopaikkojen merkintöjä, neuvotellut asioista maanomistajien kanssa sekä vienyt vedenottopaikkoja sähköisiin järjestelmiin.

Kuva1 Lasse Pääkkönen.jpg

Lasse Pääkkösen tekemä pitkäaikainen ja pyyteetön työ sammutusvesiasioiden kehittämisessä on tuonut merkittävää lisäturvallisuutta Lappeenrannan alueelle.

- Turvallisuuden kehittäminen vaatii myös paljon yhteistyötä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa yhteistyö on aina sujunut hyvässä ja mutkattomassa hengessä, totesi palopäällikkö Mikko Parikka Stora Ensolta kiitospuheessaan.

Palkinnot luovutettiin pelastuslaitoksen Suomi 100 –kahvitilaisuuksien yhteydessä Imatralla ja Lappeenrannassa. Palkintojen luovuttajina toimivat Imatralla pelastusjohtaja Erkki Hokkanen ja Lappeenrannassa palopäällikkö Arto Mäkelä.


Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos aloittaneet yhteiskäyntikokeilut

KAT_2.jpg


Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos ovat nyt reilun kuukauden ajan tehneet yhteiskäyntikokeiluja. Kokeilussa Eksoten palveluohjaajat ja kotihoidon henkilöstö sekä pelastuslaitoksen henkilöstö tekevät yhdessä kotikäyntejä Eksoten asiakkaiden luona. Arjessa yhteistoiminta on jo nyt tuonut esiin mm. havaintoja siitä, että henkilöstön koulutuksessa tulee korostaa turvallisuusriskien havainnointia ja tunnistamista. Asukkaiden turvallisuuden tukemiseksi lähdetään testaamaan ja kokeilemaan aluksi pienimuotoisesti sähköistä asumisturvallisuuskorttia, jota parhaillaan työstetään kokeiluversioksi

Lisää asiasta ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta: Ikääntyneiden asuminen..


 

viisasvesilla.jpg

 

 

 

 

  Kuuntele!
Palveluhakemisto