Etelä-Karjalan pelastuslaitosEtelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimialue

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen info

Infosivuilta löytyy tilastotietoa pelastustehtävistä eri vuosilta.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen Toimintakertomus 2010