Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2004

Pelastuslaitos huolehtii Etelä-Karjalan maakunnan alueella kaikista pelastus-toiminnan tehtävistä, joita vuoden 2004 aikana oli kaikkiaan 2312 kappaletta jakaantuen seuraavasti:
  • tulipalot 516 kpl, joista rakennuspaloja 98 kpl
  • liikenneonnettomuudet ja pelastustehtävät 252 kpl
  • öljyvahingot ja vaarallisen aineen aiheuttamat onnett.57 kpl
  • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät 73 kpl
  • avunanto-, virka-apu-, tarkastus- tai varmistustehtävät 603 kpl
  • ensivastetehtävät 920 kpl

Onnettomuuksien jakautuminen ajankohdan mukaan:

  • kiireisin kuukausi oli heinäkuu (13 % tehtävistä)
  • kiireisin viikonpäivä oli lauantai (16 % tehtävistä)
  • kiireisin vuorokauden-aika klo 8 -16 (44 %) tehtävistä)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa tulipaloissa menehtyi 30 henkilöä, joista palo-kuolemia oli 8.
Onnettomuuksissa loukkaantuneita oli yhteensä 203 henkilöä. Onnettomuuksien omaisuus- ja keskeytysvahingot nousivat yhteensä reiluun 9,5 milj. euroon.
Arvioidut rakennuspalovahingot olivat yhteensä 3 milj. €, joista rakennusvahinkoja 2,25 milj. €, irtaimistovahinkojen osuus oli 0,7 € ja keskeytysvahinkojen osuus noin 100.000 €.

Tulipalo oli syttynyt ihmisen toiminnasta 43 %:ssa tapauksista, koneen tai laitteen viasta 20 %:ssa. Arvio tulipalon tahallisuudesta tai huolimattomuudesta on todettu 71 tapauksessa, joka on 24 % kaikista tulipaloista