Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2005

Pelastuslaitos huolehtii Etelä-Karjalan maakunnan alueella kaikista pelastustoiminnan tehtävistä, joita vuoden 2005 aikana oli kaikkiaan 2510 kappaletta jakaantuen seuraavasti:

  • tulipalot  331 kpl, joista rakennuspaloja  98 kpl
  • liikenneonnettomuudet ja pelastustehtävät  317 kpl
  • öljyvahingot ja vaarallisen aineen aiheuttamat  onnettomuudet 42 kpl
  • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät  186 kpl
  • avunanto-, virka-apu-, tarkastus- tai varmistustehtävät  733 kpl
  • ensivastetehtävät  901 kpl

Onnettomuuksien jakautuminen ajankohdan mukaan:

  • kiireisin kuukausi oli elokuu (12 % tehtävistä)
  • kiireisin viikonpäivä oli tiistai (15 % tehtävistä)
  • kiireisin vuorokauden-aika klo 8 -16 (40 % tehtävistä)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi 30 henkilöä, joista palokuolemia oli 1.

Onnettomuuksissa loukkaantuneita oli yhteensä 203 henkilöä.

Onnettomuuksien omaisuus- ja keskeytysvahingot nousivat yhteensä reiluun 5,9 milj. euroon.

Arvioidut rakennuspalovahingot olivat yhteensä 5 milj. €, joista rakennusvahinkoja 4,1 milj. €, irtaimistovahinkojen osuus oli 0,75 milj. € ja keskeytysvahinkojen osuus noin 0,15 milj. €.

Tulipalo oli syttynyt ihmisen toiminnasta 50 %:ssa tapauksista, koneen tai laitteen viasta 16 %:ssa. Arvio tulipalon tahallisuudesta tai huolimattomuudesta on todettu 79 tapauksessa, joka on 24 % kaikista tulipaloista.