Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2006

Pelastuslaitos huolehtii Etelä-Karjalan maakunnan alueella kaikista pelastustoiminnan tehtävistä, joita vuoden 2005 aikana oli kaikkiaan 2510 kappaletta jakaantuen seuraavasti:

  • tulipalot  520 kpl, joista rakennuspaloja 109 kpl
  • liikenneonnettomuudet ja pelastustehtävät 263 kpl
  • öljyvahingot ja vaarallisen aineen aiheuttamat  onnettomuudet 58 kpl
  • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät 276 kpl
  • avunanto-, virka-apu-, tarkastus- tai varmistustehtävät 722 kpl
  • ensivastetehtävät 970 kpl

Onnettomuuksien jakautuminen ajankohdan mukaan:

  • kiireisin kuukausi oli heinäkuu (12 % tehtävistä)
  • kiireisin viikonpäivä oli lauantai (17 % tehtävistä)
  • kiireisin vuorokauden-aika klo 8 -16 (43 % tehtävistä)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi 27 henkilöä, joista palokuolemia oli 6.
Onnettomuuksissa loukkaantuneita oli yhteensä 251 henkilöä.
Onnettomuuksien omaisuus- ja keskeytysvahingot nousivat yhteensä reiluun 4,2 milj. euroon.
Arvioidut rakennuspalovahingot olivat yhteensä 4,13 milj. €, joista rakennusvahinkoja 3,36 milj. €, irtaimistovahinkojen osuus oli 0,77 milj. € ja keskeytysvahinkojen osuus noin 0,73 milj. €.

Tulipalo oli syttynyt ihmisen toiminnasta 45 %:ssa tapauksista, koneen tai laitteen viasta 17 %:ssa. Arvio tulipalon tahallisuudesta tai huolimattomuudesta on todettu 17 % kaikista tulipaloista.