Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2007

Pelastustoiminnan tehtäviä vuoden 2007 aikana oli kaikkiaan 2 754 kappaletta ja ne jakautuivat seuraavasti:

  • tulipalot 339 kpl, joista rakennuspaloja 108 kpl
  • liikenneonnettomuudet ja pelastustehtävät 404 kpl
  • öljyvahingot ja vaarallisen aineen aiheuttamat onnettomuudet 58 kpl
  • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät 210 kpl
  • avunanto-, virka-apu-, tarkastus- tai varmistustehtävät 755 kpl
  • ensivastetehtäviä 988 kpl

Onnettomuudet jakautuivat ajankohdittain seuraavasti:

  • kiireisin kuukausi oli heinäkuu (11 % tehtävistä)
  • kiireisin viikonpäivä oli lauantai (16 % tehtävistä)
  • kiireisin vuorokauden-aika klo 8 – 16 (45 % tehtävistä)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi 24 henkilöä, joista palokuolemia oli 5.
Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 281 henkilöä.
Onnettomuuksien omaisuus- ja keskeytysvahingot olivat yhteensä n. 7,3 milj. €.
Arvioidut rakennus- ja irtaimistovahingot olivat yhteensä 6,3 milj. €, joista muita vahinkoja oli 0,8 milj. € ja keskeytysvahinkojen osuus oli 0,3 milj. €.
Palokunta pelasti 155 ihmishenkeä ja omaisuutta 101 milj. € edestä, joka on 94 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta.
Tulipaloista 42 % on ollut ihmisen aiheuttamia. Koneen tai laitteen viasta on syttynyt 24 % tulipaloista. Kaikista tulipaloista 9 % on johtunut luonnon tapahtumasta tai ilmiöstä.
Kertomusvuoden aikana maastopaloja oli 71, joista metsäpaloja oli 17. Vuonna 2006 maastopaloja oli 242, joista metsäpaloja 145.