Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2008

Pelastustoiminnan tehtäviä vuoden 2008 aikana oli kaikkiaan 2 698 kappaletta ja ne jakautuivat seuraavasti:

 • tulipalot 391 kpl, joista rakennuspaloja 112 kpl
 • liikenneonnettomuudet 326 kpl
 • ensivastetehtävät 960 kpl
 • ihmisen pelastaminen 48 kpl
 • öljyvahingot ja vaarallisen aineen aiheuttamat onnettomuudet 55 kpl
 • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät 178 kpl
 • avunanto-, virka-apu-, tarkastus- tai varmistustehtävät 634 kpl
 • muita tehtäviä 106 kpl

Onnettomuudet jakautuivat ajankohdittain seuraavasti:

 • kiireisin kuukausi oli toukokuu (277 tehtävää=11 % )
 • kiireisin viikonpäivä oli lauantai (427 tehtävää=16 % )
 • kiireisin vuorokauden-aika / tunti klo 15 – 16 (164 tehtävää = 6 %)
 • kiireisin vuorokauden-aika klo 8-16 (1202 tehtävää=45 %)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi 20 henkilöä, joista palokuolemia oli 1.
Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 316 henkilöä.
Onnettomuuksien omaisuusvahingot olivat yhteensä n. 10,9 milj. €.
Arvioidut irtaimistovahingot olivat yhteensä 0,1 milj. €. Keskeytysvahinkojen osuus oli 0,3 milj. €.
Palokunta pelasti rakennuspaloissa tai muutoin vaarassa olleita ihmisiä yht. 134 henkeä ja omaisuutta 456 milj. €.
Pelastetun omaisuuden suhde uhattuna olleeseen omaisuuteen on 98 %.

Tulipaloista 56 % on ollut ihmisen toiminnan aiheuttamia. Koneen tai laitteen viasta on syttynyt 18 % tulipaloista.