Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2009

Pelastustoiminnan tehtäviä vuoden 2009 aikana oli kaikkiaan 2 606 kappaletta ja ne jakautuivat pääosin seuraavasti

 • tulipalot 330 kpl, joista rakennuspaloja 85 kpl
 • rakennuspalovaara 79 kpl
 • liikenneonnettomuudet 291 kpl
 • ensivastetehtävät 865 kpl
 • ihmisen pelastaminen 48 kpl
 • öljyvahingot ja vaarallisen aineen aiheuttamat onnettomuudet 64 kpl
 • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät 101 kpl
 • avunanto-, virka-apu-, tarkastus- tai varmistustehtävät 621 kpl
 • ihmisen pelastaminen 48 kpl
 • eläimen pelastaminen 43 kpl
 • muita tehtäviä 164 kpl

Onnettomuudet jakautuivat ajankohdittain seuraavasti

 • kiireisin kuukausi oli kesäkuu (269 tehtävää)
 • kiireisin viikonpäivä oli torstai (406 tehtävää) lauantai 403 teht.
 • kiireisin vuorokauden-aika / tunti klo 17 – 18 (172 tehtävää)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi 18 henkilöä, joista palokuolemia oli 4.
Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 303 henkilöä.
Vaarassa olleita henkilöitä oli 513 ja palossa tai muussa onnettomuudessa evakuoituja oli 33 henkilöä.
Palokunta pelasti rakennuspaloissa tai muutoin vaarassa olleita ihmisiä yht. 110 henkeä ja omaisuutta 56 milj. €.

Tulipaloista 65 % on ollut ihmisen toiminnan aiheuttamia. Koneen tai laitteen viasta on syttynyt 30 % tulipaloista.
Pelastustehtävät onnettomuustyypeittäin
Pelastustehtävät kunnittain 2009