Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2010

Pelastustoiminnan tehtäviä vuoden 2010 aikana oli kaikkiaan 3 097 kappaletta ja ne jakautuivat pääosin seuraavasti:

 • tulipalot 335 kpl, joista rakennuspaloja 82 kpl
 • liikenneonnettomuudet 276 kpl
 • ensivastetehtävät 939 kpl
 • ihmisen pelastaminen 65 kpl
 • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät 444 kpl
 • autom.paloilm. tarkastus- tai varmistustehtävät 549 kpl
 • palovaroittimen tarkastus –ja varmistustehtävät 42 kpl
 • ihmisen pelastaminen 65 kpl
 • eläimen pelastaminen 36 kpl
 • muita tehtäviä 267 kpl

Onnettomuudet jakautuivat ajankohdittain seuraavasti:

 • kiireisin kuukausi oli heinäkuu (515 tehtävää)
 • kiireisin viikonpäivä oli perjantai (578 tehtävää)
 • kiireisin vuorokauden-aika / tunti klo 18 – 19 (189 tehtävää) klo 13–14 (185 tehtävää)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi 19 henkilöä, joista palokuolemia oli 1. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 256 henkilöä.
Vaarassa olleita henkilöitä oli 618 ja palossa tai muussa onnettomuudessa evakuoituja oli 107 henkilöä
Palokunta pelasti rakennuspaloissa tai muutoin vaarassa olleita ihmisiä yht. 69 henkeä ja omaisuutta 53 milj. €.

Hälytystehtävien määrä nousi edellisestä vuodesta 495 kpl.
Pelastustehtävät onnettomuustyypeittäinPelastustehtävät kunnittain 2010