Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2011

Pelastustoiminnan tehtäviä vuoden 2011 aikana oli kaikkiaan 2 967 kappaletta, joka on 5,8 % kolmen edellisen vuoden keskiarvoa enemmän ja ne jakautuivat pääosin seuraavasti:

 • tulipalot (kaikki) 341 kpl, joista rakennuspaloja 74 kpl
 • rakennuspalovaara 82 kpl
 • liikenneonnettomuudet 315 kpl
 • ensivastetehtävät 985 kpl
 • ihmisen pelastaminen 59 kpl
 • luonnononnettomuudet. ja vahingontorjuntatehtävät 243 kpl
 • autom.paloilm. tarkastus- tai varmistustehtävät 526 kpl
 • palovaroittimen tarkastus –ja varmistustehtävät 37 kpl
 • ihmisen pelastaminen 59 kpl
 • eläimen pelastaminen 39 kpl
 • muita tehtäviä 133 kpl
Onnettomuudet jakautuivat ajankohdittain seuraavasti:
 • kiireisin kuukausi oli heinäkuu (325 tehtävää)
 • kiireisin viikonpäivä oli tiistai (456 tehtävää)
 • kiireisin vuorokauden-aika / tunti klo 16 – 17 (189 tehtävää)
Etelä-Karjalassa tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi 23 henkilöä, joista palokuolemia oli 6. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 271 henkilöä.

Tulipalojen aiheuttajana oli pääsääntöisesti ihmisen toiminta (200 kpl) ja toisena syynä laitteen tai koneen vika (89 kpl).

Tulipaloissa tai muissa onnettomuudessa vaarassa olleita oli 588, pelastettuja 135 ja evakuoituja 107 henkilöä.
 
Palokunta pelasti rakennuspaloissa omaisuutta 145 milj. €.

Hälytystehtävien määrä laski edellisestä vuodesta vajaalla sadalla tehtävällä, mutta periaatteessa se tarkoittaa, että tehtävien lukumäärä onnettomuustyypeittäin on kasvanut koska luonnononnettomuuksien määrä laski parillasadalla tehtävällä vuodesta 2010 (Asta ja Veera).


Pt_kunnittain_2011.png