Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2012

Pelastustoiminnan tehtäviä vuoden 2012 aikana oli kaikkiaan 2 897 (2971) kappaletta, eli 77 tehtävää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tehtävien määrään vaikuttaa yleisesti kesän kuivuus ja kuumuus sekä myrskyt. Kahtena viimeisenä vuonna maastopalot eivätkä myrskyt lisänneet pelastuslaitoksen tehtäviä.

Tehtävät jakautuivat v. 2012 mm. seuraavasti:

 • tulipalot (kaikki) 282 kpl, joista rakennuspaloja 78 kpl
 • rakennuspalovaara 73 kpl
 • liikenneonnettomuudet 353 kpl
 • ensivastetehtävät 960 kpl
 • ihmisen pelastaminen 48 kpl
 • vahingontorjuntatehtävät 203 kpl
 • automaattinen paloilmoitin, tarkastus- tai varmistustehtävät 589 kpl
 • eläimen pelastaminen 38 kpl
 • muita tehtäviä 174 kpl

Onnettomuudet jakautuivat ajankohdittain seuraavasti:

 • kiireisin kuukausi oli heinäkuu (315 tehtävää)
 • kiireisin viikonpäivä oli perjantai (468 tehtävää)
 • kiireisin vuorokauden-aika / tunti klo 14 – 15 (191 tehtävää)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa tulipaloissa menehtyi 5 henkilöä.
Tulipalojen aiheuttajana oli pääsääntöisesti ihmisen toiminta 152 kpl ja toisena syynä laitteen tai koneen vika 118 kpl.