Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustehtävät 2013

Pelastustoiminnan tehtäviä vuoden 2013 aikana oli kaikkiaan 2 659 (2 897), 8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tehtävien määrään vaikuttaa yleisesti kesän kuivuus ja kuumuus sekä myrskyt. Kahtena viimeisenä vuonna maastopalot eivät ole aiheuttaneet merkittävää muutosta hälytyksiin. Kuluneena vuotena muutamat myrskyt lisäsivät pelastuslaitoksen tehtäviä vajaalla kahdella sadalla.
Tehtävät jakautuivat v. 2013 mm. seuraavasti:

 • tulipalot, kaikki 277 kpl, joista rakennuspaloja 65 kpl (78 kpl)
 • rakennuspalovaara 100 kpl (73 kpl)
 • liikenneonnettomuudet 307 kpl (353 kpl), loukkaantuneita 364 henk.
 • ihmisen pelastaminen 60 kpl (48 kpl)
 • vahingontorjuntatehtävät 359 kpl (203) kpl
 • automaattinen paloilmoitin, tarkastus- tai varmistustehtävät 587 kpl (589 kpl)
 • eläimen pelastaminen 35 kpl (38 kpl)
 • muita operatiivisia hälytystehtäviä 555 kpl (174 kpl)

Etelä-Karjalassa tapahtuneissa tulipaloissa ei menehtynyt ketään.

Onnettomuudet jakautuivat ajankohdittain seuraavasti:

 • kiireisin kuukausi oli marraskuu 311 tehtävää (heinäkuu 315 tehtävää). Marraskuussa oli pari myrskyä!
 • kiireisin viikonpäivä oli sunnuntai 450 tehtävää (perjantai 468 tehtävää)
 • kiireisin vuorokauden-aika / tunti klo 14 – 15 201 tehtävää (191 tehtävää klo 14-15)

Tulipalojen aiheuttajana oli pääsääntöisesti ihmisen toiminta 168 kpl ja toisena syynä laitteen tai koneen vika 121 kpl.