Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustoiminta

 Pelastustoiminta koostuu kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa, sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia. 

Tällaisia onnettomuuksia ovat esimerkiksi:
  • liikenneonnettomuudet
  • muut onnettomuudet
  • tulipalot
  • äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen lääkinnällinen pelastustoiminta
  • vahinkojen torjunta
  • vesipelastustehtävät
  • eläinten pelastustehtävät
  • tarkistus- ja varmistustehtävät 

Etelä-Karjalan alueelle Kaakkois-Suomen hätäkeskus hälyttää onnettomuuspaikalle lähimmiltä paloasemilta tarvittavan pelastushenkilöstön kalustoineen. Kuntarajoilla ei nykyään ole mitään merkitystä - apu tulee sieltä mistä se on nopeimmin saatavissa.