Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastaminen ja sammuttaminen

Oikeat ensitoimenpiteet, pelastaminen, hätäilmoitus ja alkusammutus ratkaisevat useissa tapauksissa vahinkojen suuruuden onnettomuustilanteessa.

Pelasta - tee hätäilmoitus - saat apua

Tyypillisimmät onnettomuustilanteet ovat erilaiset tapaturmat ja liikenneonnettomuudet. Kemiallinen myrkkykaasutilanne on harvinainen tapahtuma, mutta on hyvä tietää sen aiheuttamasta riskeistä ja toimintaohjeista.kts. toimintaohjeet

Tulipalo on helpointa sammuttaa aivan sen alkuvaiheessa. Savukaasujen nopean leviämisen ja kasvavan kuumuuden vuoksi nopea toiminta on kaiken a ja o. Siksi on paikallaan jo etukäteen tietää kuinka tulee palossa menetellä.

Oikeat ensitoimenpiteet, pelastaminen, hätäilmoitus ja alkusammutus ratkaisevat useissa tapauksissa vahinkojen suuruuden onnettomuustilanteessa. (kts. Toiminta tulipalossa)

Taajamissa pelastajat ovat tilannepaikalla pääsääntöisesti minuuteista alle 15 minuuttiin. Haja-asutusalueilla etäisyydet kasvavat, joten ensitoimenpiteiden merkitys korostuu vieläkin enemmän.