Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustoiminnan tulosyksikkö

Pelastustoiminnan tulosyksikkö vastaa pelastustoimen ja ensihoidon arvioinnista, suunnittelusta ja kehittämisestä. Pelastustoiminnan tulosyksikössä toimii n. 800 henkilöä koostuen päätoimista, sivutoimista ja sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstöstä.

Pelastustoiminnan tulosyksikön päällikkönä toimii pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle puh. (05) 616 7002