Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Sopimuspalokunnat

Pelastustoimen alueella on tällä hetkellä 30 sopimuspalokuntaa, joista 26 vapaaehtoista palokuntaa ja neljä tehdaspalokuntaa sekä neljä sivutoimisten palomiesten miehittämää paloasemaa.

Sopimuspalokunnat muodostavat tärkeän toimijaryhmän Etelä-Karjalan pelastustoimessa. Pelastuslautakunnan päätöksellä on perustettu sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja yhteistyöryhmään kuuluu jokaisesta Etelä-Karjalan kunnasta valittu edustaja/sopimuskunta. Edustaja on vapaapalokuntalainen tai sopimuspalomies ja hänelle valitaan myös varamies. Lisäksi Etelä- Karjalan tehdaspalokunnilla on yksi yhteinen edustaja ja hänellä varamies. Edustajat sopimuspalokuntien yhteistyöryhmään esittää vapaaehtoispalokuntien Etelä-Karjala-työryhmä.

Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien yhteiselimenä ja tehdä tarvittavia esityksiä vapaaehtoisen palokuntatoiminnan kehittämiseksi.