Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Sivutoimisten- ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutus

Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve ja tehtävään sopiva henkilö. Palokunta perehdyttää henkilöt ennen peruskoulutuksen aloittamista. Peruskoulutukseen kuuluu sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi, pelastustyökurssi, öljyvahingon torjuntakurssi, vaarallisten aineiden kurssi, ensivastekurssi ja pintapelastuskurssi.

SAMMUTUSTYÖKURSSI osat I + II (50 h + 12 h)

Sammutustyökurssi on kaksi osainen peruskurssi, jonka jälkeen palokuntalaiset tietävät palo- ja pelastustoimen paikallisjärjestelyt sekä palon sammuttamisen perusteet.
Osa I antaa valmiudet toimia nuoremman sammutusmiehen tehtävässä pelastusyksikössä, tavanomaisissa sammutus- ja pelastustehtävissä.
Osa II antaa valmiudet paineilmahengityslaitteen käyttämisessä esim. jälkiraivaus tms.

SAVUSUKELLUSKURSSI (28 h)

Savusukelluskurssille pääsyvaatimuksena on sammutustyökurssin hyväksytty suoritus ja hyvä kunto.
Kurssilla opitaan savusukellustekniset perustoiminnot ja turvallisuutta vaarantavat tekijät, jotka antavat valmiudet toimia kokeneen savusukeltajan parina savusukellustehtävissä.

PALOKUNTIEN ENSIAPUKURSSI (30 h )

Palokuntien ensiapukurssi antaa valmiudet hätätilapotilaan kohtaamiseen ja tunnistamiseen. Antaa valmiudet peruselvytykseen ja tajuttoman potilaan ensiavun järjestämiseen pelastusyksikön tavanomaisella ensiapuvarustuksella.

PELASTUSTYÖKURSSI (21 h)

Pelastustyökurssi antaa perusvalmiudet pelastustoimintaan ja tieliikennepelastamiseen. Kurssin suorittanut palokuntalainen osaa toimia yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti pelastustehtävissä.

ÖLJYVAHINGON TORJUNTAKURSSI (20 h)

Öljyvahingon torjuntakurssin suorittanut osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja -välineistöä .

VAARALLISTEN AINEIDEN KURSSI ( 20 h)

Vaarallisten aineiden kurssi on vaihtoehtoinen öljyntorjuntakurssin kanssa. Kurssin tavoitteena on tuntea vaarallisten aineiden luokittelu, vaarat ja suojautumisen perusteet sekä toimia pienissä vauriotilanteissa kokeneemman pelastussukeltajan parina

ENSIVASTEKURSSI / PPE-D-koulutus (25 h + 5 h)

Kurssi täydentää ensiapukurssin antamia valmiuksia, ja sen keskeisiä alueita ovat ensivastejärjestelmän toimintaperiaatteet.

PINTAPELASTUSKURSSI ( 18 h)

Vesipelasus jaetaan pintapelastukseen ja vesipelastussukellukseen. Kurssi antaa valmiudet veden vaaraan joutuneiden pinnalta tapahtuvaan pelastamiseen sekä pinnan alta sukellusvarusteita apuna käyttäen. Vapaaehtoishenkilöstön täydennyskurssien järjestämisestä vastaa Hämeen pelastusliitto.