Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Toimintavalmius

Operatiivisesta toiminnasta ovat vastuussa päällystöpäivystäjät (P31, P32) ja vuorossa olevat vuoromestarit, valmiuspalokuntien varallaolevat ryhmänjohtajat sekä vuorossa oleva lääkintäesimies (Eksote).

Palo- ja pelastustehtäviin lähetetään aina lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat pelastusyksiköt. Vakinaisen ammattihenkilöstön miehittämät pelastusyksiköt ovat välittömässä lähtövalmiudessa Lappeenrannan ja Imatran paloasemilla.

Muilla paloasemilla sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokuntien miehittämät pelastusyksiköt ovat 5 – 20 minuutin lähtövalmiudessa. Kts. paloasemien yhteystiedot ja alueitten saavutettavuuskartta.

Pelastustoiminnan muodostelmat

Pelastustoiminnan muodostelmat koostuvat henkilöstöstä ja kalustosta. Pelastustoiminnan muodostelmia ovat:
  1. Pelastusyksikkö, joka koostuu johtajasta, kuljettajasta sekä vähintään yhdestä ja enintään kolmesta työparista
  2. Pelastusjoukkue, joka koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään viidestä pelastusyksiköstä
  3. Pelastuskomppania, joka koostuu johtajasta, pelastustoiminnan johtajaa avustavasta esikunnasta, vähintään kolmesta ja enintään viidestä pelastusjoukkueesta.

Suurten onnettomuuksien varalta on suunniteltava pelastuskomppaniaa suurempien voimavarojen hälyttäminen ja niiden vaatimat johtamisjärjestelyt.

Pelastustoiminnassa tarvittavat vahvennukset

Pelastustoiminnan vahvennukset suunnitellaan riskien perusteella.
Vahvennuksia ovat esimerkiksi:
  • puomitikas- tai nostolava-auto taikka muu asianmukainen kalusto, joka mahdollistaa korkealta pelastamisen
  • kemikaalitorjuntakalusto suurempien kemikaalionnettomuuksien varalta
  • lisäveden ja muiden sammutusaineiden saatavuus siten, että tehokas sammutustoiminta on mahdollista
  • raskas pelastus- ja raivauskalusto.