Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tulosyksikkö tuottaa pelastuslaitokselle kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen liittyvät palvelut

Tulosyksikön päällikkönä toimii riskienhallintapäällikkö puh (05) 616 7008 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisypalveluihin luetaan palotarkastusten suorittaminen, kemikaalivalvonta, nuohouspalveluista päättäminen, uudisrakentamiseen liittyvä neuvonta, pelastustoimen alaan kuuluva valistus ja neuvonta sekä toimiminen asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa.

Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvistä asioista vastaa riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva puh (05) 616 7008

Varautuminen

Varautumispalveluihin kuuluu pelastusalueen poikkeusolojen uhkakuvan ylläpito, varautumiskoulutus ja alueen kuntien valmiussuunnittelun koordinointi sekä henkilö-, ajoneuvo- sekä rakennusvarauksista huolehtiminen.

Varautumisen vastuuhenkilö on johtava turvallisuuskouluttaja Ansa Komi puh (05) 616 7037

Liitteet