Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat Etelä-Karjalan alueen suuronnettomuusvaarallisista kohteista. Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Pelastuslaitos harjoittelee säännöllisesti suuronnettomuustilanteiden varalta yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa turvallisuustiedotteet, joissa esitetään väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot suuronnettomuustilanteissa.

Kemira Chemicals Oy turvallisuustiedote
Metsä Fibre Oy Joutseno turvallisuustiedote
Stora Enso Oyj Imatran tehtaiden turvallisuustiedote
Kaukas Turvallisuustiedote 2014
Ratapihatiedote Vainikkala
1. Logistiikkarykmentti Savitaipaleen tuotantolaitos turvallisuustiedote

Toimintaperiaateasiakirjavelvolliset

Ohjeita kaasuvaaran varalta Simpeleen tehtaan läheisyydessä asuville

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yhteyshenkilö erityistä vaaraa aiheuttaviin kohteisiin liittyen on palotarkastusinsinööri Elina Hämäläinen puh. (05) 616 7065