Etelä-Karjalan pelastuslaitos

AS1-alkusammutuskortti

Korttikoulutus on erityisesti tarkoitettu työntekijöille jotka eivät tee töissä tulitöitä, eivätkä siten tarvitse tulityökorttia. Työyhteisössä on kuitenkin tunnistettu tarve parantaa työntekijöiden turvallisuusosaamista havainnoimalla paloturvallisuuteen, poistumisturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja harjoittelemalla alkusammutustaitoja
käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä.

Koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen, kesto yhteensä kaksi tuntia. Sammutusharjoitus sisältää vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia. Koulutus opettaa myös tunnistamaan
tulipalovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita. Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta. Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutusharjoitus -oppikirjan sisältöä. Kurssinjohtaja käyttää opetuksessaan alkusammutuskoulutuksen diasarjaa ja siihen liittyviä videoita. Koulutuksen toteuttaja, kurssinjohtaja vastaa alkusammutuskoulutuksen laadusta ja turvallisuudesta.

as1_kortti.gif

Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi (5) vuotta kortin päiväyksestä. Kurssitiedot tallennetaan SPEK:n alkusammutusrekisteriin.

Korttikoulutuksen toteuttavat koulutetut, kortin kirjoitusoikeuden omaavat viranhaltijat. Pääkouluttajana toimii ylipalomies Kari Kaurola ja kurssinjohtajana turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen. Kurssinjohtajien määrää alueella lisätään
tarvittaessa. Pääkouluttaja huolehtii kurssinjohtajien kouluttamisesta.

Alkusammutus AS-1 koulutus (2h) laskutetaan pelastuslaitoksen hyväksyttyjen taksojen mukaisesti. Hinta sovitaan ennen koulutusta ja vahvistetaan kirjallisesti (sähköpostitse).

Keväällä 2016 on tarkoitus kokeilla avoimia alkusammutuskorttikoulutuksia joihin yksittäiset ihmiset tai yritykset voivat hakeutua. Ajankohdista tiedotetaan pelastuslaitoksen kotisivuilla myöhempänä ajankohtana.

AS-1 korttikoulutuksia koskevat tiedustelut ohjataan kurssinjohtaja Vesa Kultaselle (05) 616 7043