Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Tulityökorttikoulutus

Pelastuslaki määrittelee, että kun ryhdytään tulityöhön tai muuhun työhön, joka lisää tuntuvasti tulipalon tai muun onnettomuuden vaaraa, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Tulitöiden suojeluohje ja tulityöstandardi määrittelevät,
kuinka tulitöiden turvallisuudesta käytännössä huolehditaan.

Tulityökoulutus uudistuu ja kansainvälistyy. Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyvät 1.1.2016. Uudistuksen myötä luvan myöntäminen helpottuu. Tähän mennessä luvan myöntäjät ovat joutuneet käymään molemmat tulityökurssit. Vuoden alusta heille riittää yksi koulutus.

Merkittävä muutos on myös, että voimassa oleva tulityökortti tulee olla sekä tulityöluvan myöntäjällä että tulityön tekijällä.

uusi-tulityökortti_web.jpg

Kurssin sisältö

Kurssi on päivän mittainen ja se sisältää kuusi oppituntia sekä suojaus- ja alkusammutusharjoituksen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityötoimikunta on vahvistanut tulityökurssin tavoitteet ja ohjelman.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa tulityökortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia töitä. Uusi tulityökortti antaa pätevyyden vaarojen tunnistamiseen perinteisessä tulityössä, kuten hitsauksessa sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöissä.

Varsinainen ammatillinen osaaminen on hankittava muussa koulutuksessa. Uudistetun tulityökoulutuksen tavoitteena on, että työntekijät ja luvan myöntäjät ymmärtävät tulitöihin liittyvät vaarat sekä osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. Koulutuksessa korostetaan siis riskienhallinnan ja turvallisen tulityöprosessin merkitystä.

Tulityökorttikoulutus (1 pv) laskutetaan hyväksyttyjen pelastuslaitoksen taksojen mukaisesti. Hinta sovitaan ennen koulutusta ja vahvistetaan kirjallisesti (sähköpostitse).

Tulityökurssien kouluttajana toimii ylipalomies Kari Kaurola. Tulityökursseja koskevat tiedustelut ohjataan hänelle.

Ylipalomies Kari Kaurola, puh. (05) 616 7070