Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Rakenteellinen palonehkäisy

Pelastusviranomainen osallistuu läheisyysperiaatteella rakennuslupakäsittelyyn erikseen alueen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa sovitulla tavalla. Kohteista joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle aiheutuva vaara on tavanomaista suurempi lausunnot rakennuslupaviranomaiselle annetaan keskitetysti.
Muille valvontaviranomaisille annetaan lausunnot pyydettäessä.
Suunnittelijoita ohjataan niissä tapauksissa, joissa rakennusvalvontaviranomainen esittää ohjauspyynnön.
Tarkastustehtäviä, lausuntoja ja opastuksia suunnataan niihin tehtäviin, joissa tarvitaan pelastusviranomaisen erityistä asiantuntemusta.
Kaavaluonnoksista annetaan lausunnot pyydettäessä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yhdyshenkilö rakenteellisessa palontorjunnassa on palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkänen, puh. 05 616 7016