Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että yhteisöt ja ihmiset Etelä-Karjalassa haluavat ja osaavat ottaa turvallisuusasiat huomioon omassa toiminnassaan, tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ennaltaehkäistä onnettomuuksia, toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä tietävät miten varautua poikkeusoloihin.

Ensisijainen vastuu onnettomuuksien ehkäisystä sekä omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsellään.

Turvallisuusviestinnän määrälliseksi tavoitteeksi on palvelutasopäätöksessä asetettu 20 % Etelä-Karjalan asukasluvusta.

Kohderyhmät

Turvallisuusviestinnän painopistettä siirretään entistä enemmän

  • onnettomuuksien ehkäisystä valistamiseen
  • omatoimisen turvallisuuden edistämiseen
  • pelastussuunnitelmavelvollisten valistamiseen

Turvallisuusviestinnän pääpaino on kohteissa, joissa

  • tarkastustoiminta vähenee
  • kuntakohtaisissa riskikohteissa sekä
  • alueilla, jossa toimintavalmiusaika on pitkä

Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat

  • erityisryhmien asumisturvallisuus (mm. ikäihmiset)
  • päiväkotien, koulujen, hoito- ja huoltolaitosten sekä majoitusliikkeiden turvallisuushenkilöstö sekä henkilökunta
  • lapset ja nuoret (mm. päiväkodeissa ja kouluissa)

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän vastaavana toimii
johtava turvallisuuskouluttaja, puh. (05) 616 7037

Turvallisuusviestinnän vastuuhenkilöt toimialueittain ovat

Lappeenranta: turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen puh. (05) 616 7043

Imatran palvelualue (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala):
johtava turvallisuuskouluttaja Ansa Komi, puh. (05) 616 7037

Länsi-Saimaan palvelualue (Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari):
ylipalomies Kari Kaurola, puh. (05) 616 7070