Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Riskienhallinta » Väestön suojaaminen

Väestön suojaaminen

Väestöä valmistaudutaan suojaamaan poikkeusolojen uhkilta myös väestönsuojilla, joiden rakentamista jatketaan pelastuslain mukaisesti. Normaalioloissa suojia voidaan käyttää muihinkin tarkoituksiin, esimerkiksi varasto- ja harrastustiloiksi. Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojien antamaa turvaa täydennetään evakuointien avulla.
Evakuointisuunnitelmat on uusittu vuoden 2005 aikana. Uusitut suunnitelmat perustuvat entistä perusteellisempaan riskialueiden ja -kohteiden analysointiin ja ne mahdollistavat aiempaa joustavammat evakuoinnit.
Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten.

Jos suojelukohteessa asuvien tai oleskelevien sekä ulkona liikkuvien suojaamisen ei voida katsoa, tulevan riittävästi turvatuksi eikä sitä muutoinkaan voida turvata, on kunnan rakennettava heitä varten tarpeelliset väestönsuojat. Lappeenrannassa ja Imatralla väestönsuojapaikkoja on määrällisesti kaikille kuntalaisille mutta niiden sijainnista johtuen väestönsuojapaikkojen lisä tarve on noin 25 % asukasmäärästä.

Väestönsuojien tarkastukset

Pelastusviranomaiset antavat lausuntonsa sellaisista kohteista, joihin pelastuslain mukaan on rakennettava väestönsuoja. Pelastusviranomainen suorittaa näissä kohteissa väestönsuojan vastaanottotarkastuksen.
Palotarkastuksessa tarkastetaan kiinteistön väestönsuoja ja sen laitteiden toimivuus. Valmiit väestönsuojat tarkastetaan kymmenen vuoden välein palotarkastusten yhteydessä. Väestönsuojien vastaanottotarkastuksista sovitaan kuntien rakennusvalvontaviiranomaisten kanssa.