Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Varautumiskoulutus

Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön koulutus

Kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisen yhteisön, viraston tai laitoksen tai valtion liikelaitoksen vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat siinä palvelevan viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin. Edellä sanottu koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen koulutukseen osallistumista.

Johto- ja erityishenkilöstön koulutuksesta vastaa valtio. Johto- tai erityishenkilön vaihtuessa, uusi henkilö pyritään saamaan perehdyttämiskoulutukseen ensimmäisen vuoden aikana. Koulutusta päivitetään viiden vuoden välein.

Muiden väestönsuojeluhenkilöiden koulutus

Alueen pelastustoimi järjestää koulutusta sen perustamisvastuulla olevalle väestönsuojeluorganisaatioon kuuluvalle muulle kuin johto- ja erityishenkilöstölle.

Kukin viranomainen, virasto ja laitos vastaa poikkeusoloissa väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta.

Suojelulohkojen johtajat ja varajohtajat koulutetaan yhteistoiminnassa Pelastusopiston ja muiden koulutusta antavien yhteisöjen kanssa. Sen jälkeen kun henkilö on valittu lohkon päälliköksi tai varapäälliköksi hänet pyritään saamaan välittömästi koulutukseen.