Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi -sivulle on koottu ne palvelut, jotka voidaan hoitaa verkon välityksellä. Sivuilla on mm. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lomakepankki, johon on koottu kaikki pelastuslaitoksen sähköiset lomakkeet. Sivuilta löytyy myös mahdollisuus palautteen jättämiseen.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos korostaa, että verkkoyhteyttä ei ole suojattu, joten asioidessasi pelastuslaitoksen kanssa sähköisesti älä kirjoita arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita, tietoja varallisuudesta, terveydestä tms.