Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Ajankohtaista

Hyvää ja turvallista kotona asumista

(29.9.2017)

ETELÄ-KARJALASSA KEHITETÄÄN YHDESSÄ IKÄIHMISTEN HYVÄÄ JA TURVALLISTA KOTONA ASUMISTA


Laitospaikat eivät enää ole tulevaisuuden ratkaisu. Tulevina vuosina palvelut viedään yhä enemmän ikäihmisten koteihin.  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähtivät vuonna 2015 yhdessä selvittämään mistä on kyse, kun ikäihmisten hyvä ja turvallinen kotona asuminen herättää yhä kasvavaa huolta.

 

Pohtimisen aika on ohi ja jurputtaminen ei ole ratkaisu

- Lopputuloksena syntyi ymmärrys siitä, että ikäihmisen hyvä ja turvallinen elämä kotona vaatii monien eri toimijoiden yhteen hiileen puhaltamista, toteaa selvitystyössä mukana ollut Eksoten valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulainen. - Pohtimisen aika on ohi ja jurputtaminen ei ole ratkaisu. Tuntuu, että nykyään ikäihmisten turvallisuudesta puhutaan lähinnä negatiiviseen sävyyn sen sijaan, että asiaa lähdettäisiin aidosti viemään eteenpäin. Ongelmat on tehty ratkottaviksi. Nyt tarvitaan positiivista tekemisen meininkiä.

 

Kapulaisen mukaan ikäihmisen kotona asumisen tukemiseen tarvitaan mukaan niin omaiset, järjestöt, yritykset ja yrittäjät kuin kunnat, sote ja lähellä olevat naapuritkin. Talkoissa tarvitaan kaikkia ikäihmistä ympäröiviä tahoja. – Eri toimijoiden kokoaminen yhteen vaatii positiivisen ilmapiirin rakentamista, aitoa vuorovaikutusta ja valtavan paljon motivointia. On erittäin tärkeää, että myös ikäihminen itse voi olla aktiivisesti mukana asiassa. Vilpitön tahto asioiden ratkomiseen yhdessä on keskeinen tekijä.

 

Ikäihmisen kotona asumista tukevaa toimijaverkostomallia luodaan Etelä-Karjalaan parhaillaan hankkeen avulla. Kotona asumisen turvallisuus (KAT2) – hanketta rahoittaa vuosina 2017–2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hankkeessa tunnistetaan olemassa olevat voimavarat, luodaan toimiva maakunnallinen yhteistyön malli eri toimijoiden kesken ja aloitetaan eri ratkaisumallien hakeminen.  Maaseudun omaa toimintakykyä ja entisen ajan yhdessä tekemisen asumiskulttuuria pyritään nostamaan esiin.

 

Kehitystyö jatkuu vuosina 2017–2019 Palosuojelurahaston rahoittamana Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3) – hankkeena. Jatkohankkeessa on tarkoitus selvittää erityisesti keinoja eri riskien ennakointiin ja niihin varhaiseen puuttumiseen.  Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva kertoo, että riskien ja niiden syntymekanismien tunnistaminen on erittäin tärkeää.

– Vain silloin kyetään puuttumaan asioihin tehokkaasti ja riittävän ajoissa. Pelkillä reagointiin perustuvilla toimintatavoilla ei yksin pystytä saavuttamaan hyviä tuloksia. Toimintatapoja tulee uudistaa entistä enemmän ehkäisemään ongelmia jo ennalta.

 

Yhteisellä työllä uusia askelia

 

Vuoden 2017 aikana Etelä-Karjalassa on KAT-hankkeen tiimoilta saatu koottua yhteen iso toimijoiden joukko, joiden aitona haluna on parantaa iäkkäiden asumisen turvallisuutta. Haasteista voidaan puhua avoimesti yhdessä tekemisen hengessä. Uusia toimintamalleja ja tekemisen tapoja on etsitty ja alettu kokeilla. Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos ovat aloittaneet yhteiskäyntikokeilut, joissa pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat käyvät yhdessä arvioimassa ikäihmisen hyvän asumisen ja turvallisuuden tilannetta kotona. Apuvälineiden hankintamalleja, yritysten innovaatioita ja asuntojen esteettömyyteen liittyvää korjausneuvontaa sekä tukia halutaan jatkossa hyödyntää entistä paremmin.   – Yhteisiä ratkaisumalleja tulee luoda pala kerrallaan tilanteisiin, joissa ei ole vielä olemassa selkeitä toimintatapoja. Kerralla ei voi haukata koko kakkua, vaan parannukset on tehtävä pienissä sopivissa palasissa asiakas huomioiden, Kapulainen toteaa.

 

Vaikka toimijoita on paljon, on tekemisen pohjana kuitenkin aina ikäihmisen oma kokemus. – Meidän tulee kuulla ja nähdä se, miten ihan aidosti parannamme kotona asuvan ikäihmisen arjen turvallisuutta siten, että hän itse kokee sen hyvänä emmekä me ammattilaiset vaan luule niin. Etelä-Karjala heittää tämän yhdessä tekemisen ja hyvän hengen luomisen haasteen koko Suomelle, toteavat Kristiina Kapulainen ja Jani Kanerva.

 

Lisätietoja:

Hoivajohtaja Taina Jaako, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Puh. 040 828 3186, taina.jaako@eksote.fi

 

Valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Puh. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi

 

Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Puh. 05 616 7008, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi

 

Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Puh. 05 616 7001, erkki.hokkanen@ekpelastuslaitos.fi