Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Nuohous

Etelä-Karjalan alueella on siirrytty vuoden 2018 alusta sopimusperustaiseen nuohousjärjestelmään. Muutos koski viimeisimpänä Lemin, Luumäen ja Parikkalan kuntien alueita, joissa on ollut vielä käytössä vuoden 2017 loppuun asti piirinuohousjärjestelmä. Muiden kuntien alueella nuohouspalvelut on järjestetty jo aikaisemmin sopimusperusteisena nuohousjärjestelmänä.

Sopimusperusteisessa nuohousjärjestelmässä rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta vapaasti haluamansa nuohousyrittäjän kanssa. Nuohoustyön hinta määräytyy vapaasti.

Nuohoustyötä ovat päteviä suorittamaan:

  • Nuohoojan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt
  • Nuohoojan ammattitutkintoa suorittavat henkilöt, jotka ovat suorittaneet opinnoistaan tulisijojen ja savuhormien nuohousta sekä kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot. Kelpoisuus on voimassa kolme vuotta.

Tilaaja voi tarvittaessa pyytää nuohouksen suorittajaa esittämään todistuksen pätevyydestään. Tällaisia todistuksia ovat esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton kortti, nuohoojan tutkintotodistus tai opiskelijan ote opintosuoritteesta.

Alueella toimivien nuohoojien yhteystietoa voi hakea esimerkiksi mainoksista, internetistä, numerotiedustelusta tai Nuohousalan Keskusliiton sivuilta www.nuohoojat.fi

Milloin nuohoojaa tarvitaan?

Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta ja huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta, että tulisijat ja hormit on nuohottu sekä ilmanvaihtokanavat ja –laitteistot on huollettu ja puhdistettu.

Vuoden välein on nuohottava

  • kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskaalla polttoöljyllä toimiva tulisija hormeineen
  • yksinomaan kevyellä polttoöljyllä käytettävä tulisija hormeineen
  • muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

Yllä kerrottu määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Kolmen vuoden välein on nuohottava

  • omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

Suuluukuttoman tulisijan (eli avotakan) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.

Rakennuksen omistaja tai haltija on velvollinen esittämään tarvittaessa pelastusviranomaiselle kirjallisen dokumentin suoritetusta nuohoustyöstä. Tämä voi käytännössä olla nuohoojan tekemä nuohoustodistus tai kuitti nuohouksen suorittamisesta. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on huolehtia myös siitä, että nuohooja voi suorittaa työnsä turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kattotikkaat ja - sillat tulee olla säädösten mukaiset ja kunnossa.

Reklamointi nuohoustyöstä

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä reklamaatio eli valitus virheellisestä nuohoussuoritteesta. Reklamointi tulee osoittaa nuohoustyön suorittaneeseen yritykseen. Mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, asiakas voi olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan, puh. 029 553 6901, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta. Markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajasuojan kannalta valvoo kuluttaja-asiamies.

Parhaillaan Sisäministeriössä valmisteilla oleva nuohousta koskevien säädösten kokonaisuudistus voi tuoda aikanaan jotain muutoksia nuohoukseen.

Lisätietoa:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin