Etelä-Karjalan pelastuslaitos

   

 Etelä-Karjalan pelastuslaitos Facebook

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Twitter

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Instagram

 

 

Turvallista kesää!

Lapset leikkivät turvallisesti

 

Metsä- ja ruohikkopalovaroitus ja avotulenteko

Pelastuslaki (379/2011, 6 §) kieltää avotulenteon Ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulenteko on kielletty myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Tarkista voimassaolevat varoitukset ilmatieteenlaitoksen sivuilta: Varoitukset maa- ja merialueilla.

Juhannuskokko

 

Suunnitteletko yleisötilaisuuden järjestämistä?

Kesä on tullut, ja Etelä-Karjalassa koronarajoituksia yleisötapahtumien järjestämisen osalta on myös helpotettu. Yleisötilaisuuksia esimerkiksi juhannusjuhlia suunniteltaessa on hyvä muistaa kuitenkin riittävän ajoissa tehtävä ennakkosuunnittelu.

Milloin tarvitset yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman? Kotisivuiltamme löydät tiedon, milloin pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus täyttyy. Pelastuslaitokselle yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkamista.

Tunnista tapahtumaturvallisuuteen liittyvät riskit. Ennaltaehkäise ja laadi suunnitelma siltä varalta, että jokin riski realisoituu. Tiedota asiakkaille keskeiset turvallisuusohjeet ja perehdytä järjestäjät. Huomioi, että eri viranomaisilla on omat käsittelyaikansa lupien ja niihin liittyvien asiakirjojen tutustumiselle ja hyväksymiselle.


AJANKOHTAISTA