Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava myös siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot ja tilaisuuden järjestäjän on tarvittaessa haettava useita lupia eri viranomaisilta.

Milloin yleisötilaisuuteen tarvitaan pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma tulee palauttaa pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman malli.docx

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan.pdf

Apua ja ohjeita saat tarvittaessa pelastuslaitoksen neuvonnasta.

Milloin tilaisuuteen tarvitaan ensiapusuunnitelma?

Yli 2 000 hengen yleisötilaisuuteen on laadittava myös ensiapusuunnitelma.

Ensiapusuunnitelma palautetaan pelastussuunnitelman liitteenä pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@pelastuslaitos.fi) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Ensiapusuunnitelman malli.docx

Käytetäänkö tilaisuudessa pyroteknisiä erikoistehosteita? Järjestetäänkö tuliesitys?

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi).

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä.doc

Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa -opas.pdf

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuma pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi).

Ilmoitus tuliesityksestä.docx

Ohje tuliesityksen turvallisuusjärjestelyistä.pdf

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä ilmoitus myös poliisille

Lisätietoa löydät täältä: https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Mikäli yleisötilaisuudessa järjestetään ilotulitus, tulee siitä ilmoittaa paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa. Poliisi kuulee ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista.

Lisätietoa löydät täältä: https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytoksesta