Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Rakenteellinen palonehkäisy

Henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi

Rakennuslupakäsittely, lausunnot
palotarkastaja Esko Häyrinen, puh. 05 616 7061