Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Erheelliset paloilmoitinhälytykset

Erheellisillä palohälytyksillä tarkoitetaan sellaisia automaattisen paloilmoitin- tai sprinklerilaitteiston hätäkeskuksen kautta pelastusviranomaiselle välittämiä hälytyksiä, jotka eivät ole johtaneet kiinteistössä pelastuslaitoksen sammutus- ja pelastustoimiin.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia, että

  • automaattiset paloilmoitin- ja sprinklerilaitteistot ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia ja
  • niitä huolletaan ja kunnossapidetään siten, ettei niistä aiheudu erheellisiä palohälytyksiä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on vuosittain noin 550 automaattisen paloilmoitin- tai sprinklerilaitteiston tarkastus- ja varmistustehtävää. Näistä peräti noin 90 % on erheellisiä palohälytyksiä.

Erheellisten paloilmoitusten ehkäisy.pdf

Pelastuslaki mahdollistaa erheellisten palohälytysten laskuttamisen. Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella. Etelä-Karjalan alueella lasku erheellisestä palohälytyksestä on 835 €.

Erheellisen palohälytyksen sattuessa

  • Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää kiinteistölle kirjallisen korjauskehotuksen toisesta, kahdentoista (12) edeltävän kuukauden aikana tapahtuneesta erheellisestä palohälytyksestä.
  • Kirjallisen korjauskehotuksen saapumisesta on neljätoista (14) päivää aikaa tehdä korjaavat toimenpiteet aiheettomien hälytysten vähentämiseksi.
  • Kiinteistöä laskutetaan, mikäli kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tapahtuu kolmas tai useampi erheellinen palohälytys. Lasku lähetetään kiinteistön omistajalle, haltijalle tai toiminnanharjoittajalle, joka on tehnyt sopimuksen hätäkeskuksen kanssa.

Pelastuslaitos suorittaa kohteeseen yleensä ylimääräisen palotarkastuksen, mikäli kiinteistön automaattinen paloilmoitin- tai sprinklerilaitteisto antaa useita erheellisiä palohälytyksiä vuoden aikana. Palotarkastuksen yhteydessä kiinteistön vastuuhenkilöiden kanssa keskustellaan erheellisten palohälytysten vähentämisestä ja annetaan kirjallinen korjausmääräys.

Laskusta reklamointi

Laskutukseen johtaneesta päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle osoitteeseen:
Etelä-karjalan pelastuslaitos
Postiosoite: PL11, 53101 LAPPEENRANTA
Käyntiosoite: Armilankatu 35, 53100 LAPPEENRANTA
Sähköposti: kirjaamo@lappeenranta.fi

Laskua ei katsota aiheettomaksi, vaikka kiinteistössä olisi tehty korjaavia toimenpiteitä, mikäli erheelliset paloilmoitinhälytykset silti toistuvat.

Lisätietoa:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin