Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Pelastuslakiin on kirjattu velvoite eri tahoille ilmoittaa ilmeisestä palovaarasta tai muusta välittömästä onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle (Pelastuslaki 379/2011 42§).

Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisten lisäksi myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Voit tehdä ilmoituksen täällä: Tee ilmoitus

Kuntaliiton sivuilta löytyy opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön:

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3583