Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Palotarkastukset

Palotarkastusten tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Pelastuslaitos kohdistaa valvontaa alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti. Nykyisen pelastuslain myötä pelastuslaitoksen palotarkastuksia ei enää määritellä laissa, vaan määrittelyn tekee pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen palotarkastukset ja muu valvontatoiminta on näkyvissä pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa, Valvontasuunnitelma 2018.pdf.

Palotarkastuksen suorittaa alueen pelastusviranomainen. Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Tarkastettavan kohteen edustajan on lisäksi esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt.

Lisätietoa:

Neuvontapuhelin ja neuvontasähköposti
puh. 05 616 7020
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Palotarkastajien yhteystiedot:
Yhteystietoja

Palotarkastustoiminnan vastuuhenkilö, johtava palotarkastaja
Simo Viholainen
puh (05) 616 7014
simo.viholainen@ekpelastuslaitos.fi