Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Johto ja hallinto

pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, puh. 05 616 7001
pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle, puh. 05 616 7002
riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, puh. 05 616 7008

valmiuspäällikkö Joni Henttu, puh. 05 616 7011
johtava palotarkastaja Simo Viholainen, puh. 05 616 7014
suunnittelija (maakuntauudistus, viestintä) Johanna Franzén, puh. 05 616 7004
projektipäällikkö Heidi Huuskonen, puh. 05 616 7006 (KAT3-hanke)
hallintosihteeri Eveliina Treves, puh. 05 616 7047