Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Rakenteellinen palonehkäisy

Rakennuslupakäsittely, lausunnot
palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkänen, puh. 05 616 7016
sijainen Yrjö Saastamoinen, puh. 05 616 7052