Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Rakenteellinen palonehkäisy

Rakennuslupakäsittely, lausunnot
palotarkastaja Esko Häyrinen, puh. 040 848 7997