Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos jatkavat tänä syksynä yhteiskäyntikokeiluja
Ajankohtaista

Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos jatkavat tänä syksynä yhteiskäyntikokeiluja

(26.10.2018)
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tiedote 26.10.2018

Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos jatkavat tänä syksynä yhteiskäyntikokeiluja kotona asuvien iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi

Yhteiskäyntikokeilussa Eksoten ja pelastuslaitoksen työntekijät vierailevat Eksoten asiakkaiden kotona. Tarkoituksena on tunnistaa alkavia riskejä asumisen turvallisuudessa.

Tänä syksynä käyntejä tehdään 24.10–26.11.2018 Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden, Luumäen, Rautjärven ja Parikkalan alueilla.

Työparit liikkuvat aina Eksoten kotihoidon työntekijöiden kanssa. Pelastuslaitoksen työntekijöillä on virka-asu ja pelastuslaitoksen henkilökortti.

Yhteiskäyntikokeilu on yksi osa kotona asumisen turvallisuus (KAT2) -hanketta, jota rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus vuoden 2018 loppuun. Nyt tehtävät yhteiskäynnit ovat jatkoa vuonna 2017 aloitetulle yhteiskäyntikokeilulle.
Kotiin vietävät palvelut ovat tulevaisuuden tapa tuottaa palveluita. Projektipäällikkö Kristiina Kapulainen Eksotesta kertoo, että palveluiden rakenteen muutoksessa onnistuminen edellyttää kohdennetumpaa yhteistyötä yhdessä asukkaiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä kanssa verkostotyöskentelymenettelyin.

- Turvallisen asumisympäristön ja asukkaan toimintakyvyn turvaamisessa keskeinen keino on riittävä ennakointi, jota tulisi toteuttaa saumattomasti yhdessä. Uudenlaisten toimintamallien rakentaminen vaatii läsnäoloa asukkaiden arjessa ja asukkaiden kuulemista, Kapulainen kertoo.

Lisätietoja:

www.kotonaasumisenturvallisuus.fi

Projektipäällikkö Kristiina Kapulainen, Eksote
Puh. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi

Johtava palotarkastaja Simo Viholainen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Puh. 05 616 7014, simo.viholainen@ekpelastuslaitos.fi