Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana palomestarin virka
Ajankohtaista

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana palomestarin virka

(15.3.2019)

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

hakee palvelukseensa osaavaa ja innostunutta palomestaria, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Imatran toimialueella Simpeleen paloasema. Vuoden 2020 alusta sijoituspaikaksi on suunniteltu Parikkalan paloasema.

Tarjoamme pienen ja hyvähenkisen työyhteisön. Olemme aktiivisesti mukana alaan liittyvässä kehitystyössä ja katsomme tulevaisuuteen. Tarjoamme työntekijöillemme huomattavia terveyteen ja liikuntaan liittyviä etuja, kuten mahdollisuuden työaikaliikuntaan ja pelastuslaitoksen oman fysioterapeutin tuen työkyvyn ylläpitoon.

Etelä-Karjalassa pääset asumaan keskellä kauneinta luontoa hyvien yhteyksien ja palvelujen äärellä. Täällä voit toteuttaa unelmasi asunnosta järven rannalla, mutta kuitenkin lähellä työpaikkaa ja palveluita. Karjalaiset tunnetaan avoimina, eloisina ja vieraanvaraisina ihmisinä. Haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Palomestarin viran kelpoisuusvaatimuksena on pelastustoimesta annetun asetuksen (407 / 2011) 6 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöön kuuluvalta vaadittava tutkinto sekä tehtävän edellyttämä voimassa oleva ajokortti. Toivomme sinulta lisäksi hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta, tietoteknistä perusosaamista sekä perehtyneisyyttä sopimuspalokuntatoimintaan. Katsomme eduksesi muun soveltuvan lisäkoulutuksen.

Palomestarin keskeisimpiä tehtäviä ovat lainsäädännössä pelastusviranomaisten vastuulle kuuluvat valvontatehtävät, turvallisuusviestinnän tehtävät, alueen sopimuspalokuntien koulutus sekä pelastustoiminnan suunnitteluun ja valmiuteen liittyvät tehtävät. Palomestarin tehtävistä ja ratkaisuvallasta päätetään tarkemmin tehtäväkuvassa huomioiden henkilön koulutus ja työkokemus. Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa päällystöpäivystykseen tai varallaoloon erillisen sopimuksen mukaisesti, josta tulee antaa suostumus.

Palomestari on virkasuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin. Palomestarin viran palkkaus ja työaika määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja eläke-edut Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti. Työaika virkasuhteen alussa on yleistyöaika.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja osoittaa hyväksyttävä työkykyisyys (pelastuslaitoksella päällystölle vahvistettu fyysinen toimintakykytesti).

Virka täytetään 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täyttöön sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virkaa haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta 12.4.2019 klo 15.00 mennessä. Työavain 222138.

Linkki hakuilmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/palomestari-222138

Lisätietoja antaa palopäällikkö Jukka Valtoaho, puh. 040 029 3782

Lappeenrannassa 12.3.2019

Pelastusjohtaja