Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Etelä-Karjalan pelastuslaitos hakee palvelukseen viestintäpäällikköä
Ajankohtaista

Etelä-Karjalan pelastuslaitos hakee palvelukseen viestintäpäällikköä

(7.8.2018)

Viestintäpäällikön tehtävänä on vastata pelastuslaitoksen strategisesta viestinnästä, sen suunnittelusta, kehittämisestä, seurannasta ja kouluttamisesta. Viestintään kuuluvat ulkoinen viestintä, sisäinen / työyhteisöviestintä, vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteet, turvallisuusviestintä, sosiaalinen media, päivittäinen onnettomuus- ja vaaratiedottaminen, viestinnän tehostaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä kriisiviestintä pelastustoimen osalta, digitaalinen turvallisuus ja tietosuoja.

Viestintäpäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämä voimassa oleva ajokortti. Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden viranomaisyhteis-työhön sekä valtion- ja kunnallishallinnon tuntemusta, perehtyneisyyttä valmiussuunnitteluun ja varautumiseen sekä pelastustoimen viestintään, omaaloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, hyvää englannin kielen taitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä tietoteknistä perusosaamista. Muu soveltuva lisäkoulutus katsotaan hakijalle eduksi.

Viestintäpäällikön muista tehtävistä ja ratkaisuvallasta päätetään tarkemmin tehtäväkuvassa huomioiden henkilön koulutus ja työkokemus.

Mikäli virkaan valitulla on pelastustoimesta annetun asetuksen (407 / 2011) mukainen kelpoisuus, sovitaan osallistumisesta pelastustoimintaan tai varallaoloon tarvittaessa erikseen.

Viestintäpäällikkö on virkasuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin. Viran palkkaus ja työaika määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja eläke-edut Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka täytetään 1.1.2019 alkaen. Viran täyttöön sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Lappeenrannan toimialue.
Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726 I 2014).

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 31.8.2018 klo 15.00 mennessä. Työavain 192774

Linkki työpaikkailmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/192774

Lisätietoja antaa pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, 040 541 6810.


Lappeenrannassa 7.8.2018               Pelastusjohtaja