Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Jatkotiedote Lappeenrannan Vihtolantien öljyvahingosta
Ajankohtaista

Jatkotiedote Lappeenrannan Vihtolantien öljyvahingosta

(10.10.2018)
 Etelä-Karjalan pelastuslaitos tiedottaa 10.10.2018

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle 1.10.2018, kun omakotitalon asukkaalla heräsi epäily, että maanalaisesta öljysäiliöstä on päässyt maaperään ainakin 1500 litraa öljyä. Öljysäiliö sijaitsi betonialtaassa, joka toimi suoja-altaana öljylle vuodon varalta. Alueella ei ole vesistöjä eikä pohjavesialuetta.

Säiliö saatiin kaivettua esiin ja nostettua pois suoja-altaasta. Altaan pohjalla havaittiin öljyä joitakin kymmeniä litroja.

Kohteeseen tehtiin 3.10.2018 tarkastus, johon osallistuivat pelastuslaitos, kiinteistön omistaja ja ympäristöasiantuntija. Tarkastuksessa todettiin, että ennen kuin suoja-allasta tai suoja-altaan ja rakennuksen välistä maa-ainesta mahdollisesti poistetaan, on arvioitava talon rakenteiden vaurioitumisriski ja varotoimenpiteiden tarve.

Alueella on nyt tehty kaivaustöitä. Betonisen suoja-altaan saumoissa on havaittu vaurioita. Kaivuutyön aikana on otettu näytteitä suoja-altaan vieressä olevasta maa-aineesta. Noin 2,4 – 3,3 metrin syvyydessä on havaittu öljyistä maata, joka on kaivettu ylös ja välivarastoitu tontille.

Torjuntatyössä ollaan nyt jälkitorjuntavaiheessa, jota johtaa pelastuslaitos. Toimenpiteitä jatketaan edelleen, ja selvitetään mahdollisuutta esimerkiksi poistaa suoja-altaan rakenteet maaperästä kokonaan.

Tilanne ei aiheuta vaaraa alueen asukkaille ja vesijohtovettä voi käyttää normaalisti.
Pelastuslaitos antaa seuraavan asiaa koskevan tiedotteen tarvittaessa ensi viikolla.

Lisätiedot:
Palopäällikkö Arto Mäkelä
Puh. 05 616 7005