Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Ajankohtaista

Paloturvallisuuden itsearviointi 2019

(3.6.2019)

Etelä-Karjalan pelastuslaitos käynnistää asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloturvallisuuden itsearvioinnin vuoden 2019 valvonta-alueilla. Vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille itsearviointimateriaalit lähetetään postitse touko-kesäkuun vaihteessa. Vakituisessa asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin postitus tehdään elo-syyskuun aikana.

Paloturvalisuuden itsearvioinnin tavoitteena on tukea asukasta kodin tai kesämökin paloturvallisuuden parantamisessa. Paloturvallisuuden itsearviointi kohdistuu vuosittain vaihtuville alueille, ja se käsittää noin kymmenen prosenttia koko asuin- ja vapaa-ajan asuntojen rakennuskannasta. Yhteen kiinteistöön paloturvallisuuden itsearviointi kohdistuu siis noin kymmenen vuoden välein.

Itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asukas tekee itse palotarkastuksen kotiin tai kesämökkiin – eli tarkastaa asuinympäristönsä ja toimintatapojensa turvallisuuden. Tarkistuksen jälkeen täytetty Itsearviointilomake palautetaan pelastuslaitokselle valmiissa vastauskuoressa. Toinen osa lomakkeesta jää dokumentiksi kiinteistöön.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Simo Viholainen kertoo, että paloturvalisuuden itsearviointia on käytetty Etelä-Karjalassa jo vuodesta 2012 alkaen, mutta ennen nimityksenä käytettiin omavalvonta-termiä. Termin vaihdoksen syynä on se, että pelastuslaitosten omavalvonnalla tarkoitetaan jatkossa pelastuslaitoksiin itseensä kohdistuvaa omavalvontaprosessia, joka kohdistuu pelastuslaitoksen oman toiminnan ja laadun valvontaan. ”Paloturvallisuuden itsearviointi” –termi on pelastuslaitosten kumppanuusverkoston suosittelema käsite kiinteistöjen valvonnassa jatkossa.

Viholainen korostaa, että mikäli materiaalit kolahtavat postiluukusta, on paloturvallisuuden itsearviointi osoitetussa kiinteistössä suoritettava. Palautetun lomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden, sekä on tarvittaessa vastaajaan yhteydessä. Jälkitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostilla.
Kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa suoritetaan palotarkastuksia. Palotarkastuksia voidaan kohdistaa pistokoeluonteisesti myös kohteisiin, joissa ei ole ilmoitettu olevan puutteita. – Palotarkastuksia vuoden 2019 valvonta-alueille tehdään lähtökohtaisesti vuoden 2020 aikana, ellei asian kiireellisyys muuta edellytä.

– Mikäli paloturvallisuuden itsearvioinnin tekemisessä on vaikeuksia tai muuten asiassa kysyttävää, voi aina ottaa yhteyttä pelastuslaitoksen neuvontapalveluun, Viholainen lupaa. Pelastuslaitoksen neuvontapalvelu opastaa virka-aikana numerossa 05-616 7020 ja neuvontaa saa myös sähköpostiosoitteesta neuvonta@ekpelastuslaitos.fi.

Jos kiinteistössä tulee itsearviointilomakkeen perusteella suorittaa palotarkastus, se on asukkaalle maksuton. Mikäli itsearviointilomake jää ilman hyväksyttävää perusteltua syytä kokonaan palauttamatta, on Etelä-Karjalan pelastuslautakunta määrännyt siitä seuraavan valvontakäynnin maksulliseksi. Valvontamaksun suuruus on silloin asukkaalle 52 €.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää itsearviointilomakkeen ohjeineen palotarkastusohjelmistossa olevan omistajatiedon perusteella. Omistajatiedot pelastuslaitoksen järjestelmään saadaan Väestörekisterikeskuksen VRK:n kiinteistötietojärjestelmästä. Omistajatiedot päivitetään pelastuslaitoksen järjestelmään säännöllisesti, mutta omistajatiedoissa on ollut itsearviointimenettelyn alusta alkaen jonkin verran virheellisyyksiä, joten on tärkeää että kiinteistön omistajat huolehtivat omistusoikeuden rekisteröinnit asianmukaisesti. Mikäli posti tuo virheellisesti osoitetun itsearviointilomakkeen, pyydetään ottamaan yhteyttä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapalveluun.

Vuoden 2019 paloturvallisuuden itsearviointiin valitut alueet ovat tarkasteltavissa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.ekpelastuslaitos.fi/Asukkaille/Paloturvallisuuden-itsearviointi

Palotarkastuksia vuoden 2018 valvonta-alueilla


Vuoden 2018 paloturvallisuuden itsearviointialueilla suoritamme jälkivalvontaa vuoden 2019 aikana. Lisäksi teemme palotarkastuksia kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa.

Lisätiedot ja neuvonta:

Neuvontapuhelin (05) 616 7020
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi
(virka-aikana ma-to 8-16, pe 8-14)

Lisätietoja valvonnan toteuttamisesta:

Simo Viholainen, johtava palotarkastaja
Puhelin (05) 616 7014
simo.viholainen@ekpelastuslaitos.fi