Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Pihojen puutteellinen hoito ja sisätiloista poistumisen haasteet esimerkkejä kotien vaaroista Etelä-Karjalassa
Ajankohtaista

Pihojen puutteellinen hoito ja sisätiloista poistumisen haasteet esimerkkejä kotien vaaroista Etelä-Karjalassa

(7.3.2019)

Uuden sähköisen asumisturvallisuustestin avulla voi arvioida omaa tai läheisen kodin turvallisuutta

Etelä-Karjalassa on vuoden 2018 syksyllä otettu käyttöön sähköinen asumisturvallisuustesti, joka auttaa kotiympäristön omatoimisessa arvioinnissa. Testi löytyy osoitteesta www.kotonaasumisenturvallisuus.fi.

Asumisturvallisuustestin tarkoituksena on kiinnittää huomiota kodin arkisiin asioihin, joita parantamalla asumisesta voi tehdä turvallisempaa. Testin avulla voi arvioida oman tai läheisen – esimerkiksi ikäihmisen - kodin turvallisuutta ja saada ehdotuksia sen parantamisesta. Tavoitteena on, että asukas itse korjaa mahdolliset puutteet. Testi ohjaa kuitenkin myös tarvittavien palveluiden piiriin, mikäli omat voimat eivät tilanteen korjaamiseen riitä.

Asumisturvallisuustesti on osa Kotona asumisen turvallisuus KAT 2- hanketta jota koordinoivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY –keskus maaseuturahastosta.

Asumisturvallisuustestin ensimmäisistä tuloksista näkymää Etelä-Karjalan kotien turvallisuuteen

Valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulainen Eksotesta kertoo, että asumisturvallisuustesti on ollut käytössä nyt elokuusta 2018. Vastauksia testiin on saatu marraskuun loppuun 2018 mennessä noin 1200. - Näiden vastausten perusteella voidaan todeta, että Etelä-Karjalassa kotien asumisen haasteina ovat esimerkiksi asukkaiden kulkeminen pihoilla. Pihoilla kulkeminen vaikeutuu erityisesti talvisin lumen ja jään vuoksi, jolloin myös tapaturmariski kasvaa.

Talviaika saattaa aiheuttaa hankaluuksia erityisesti ikäihmisille lumitöiden tekemisessä, mutta piha vaatii hoitamista myös kesäisin. Paikallisilta yrittäjiltä on mahdollista saada apua pihan hoitoon ja tehtävä työosuus on mahdollista vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Hyväkuntoinen piha on myös hyvinvointitekijä: mahdollisuus ulkoiluun piristää mieltä kaiken ikäisillä.

Mahdollisuus nopeaan ja esteettömään poistumiseen kodista hätätilanteessa on tärkeää. Myös arkea helpottaa, että sisätiloissakin liikkuminen on helppoa ja vaivatonta. Asumisturvallisuustestiin vastanneista joka kolmas on arvioinut, että kotiin on kertynyt hieman liikaa tavaraa. Tavaran määrä voi aiheuttaa tapaturmia, esimerkiksi kaatumisia. Ikäihmisten kohdalla liikkuminen saattaa muutenkin olla hankalaa ja kotona oleva runsas tavaramäärä vaikeuttaa sitä entisestään.
Asumisturvallisuustestiin vastanneilta jää usein imuroimatta sähkölaitteiden takaosat. Sähkölaitteisiin kerääntyvä pöly lisää paloriskiä. Laitteiden imuroinnissa voi tarvita apua – esimerkiksi jääkaapin taustan imurointi ei aina itseltä onnistu. Sähkölaitteiden säännöllinen imurointi yhdessä esimerkiksi omaisten kanssa parantaa kodin turvallisuutta.

Kuuletko palovaroittimen äänen?

Palovaroittimia on nykyään saatavilla kymmenen vuoden akuilla. Uusimmat palovaroittimet voidaan myös kiinnittää helposti kattoon tarralla ilman erillistä asennusta. Asumisturvallisuustestiin vastanneilta puuttuu kuitenkin edelleen palovaroittimia. Ikäihmisten kohdalla on tärkeää tarkistaa, kuuleeko asukas edelleen palovaroittimen äänen. Kuulo voidaan tarvittaessa testata hyvinvointiasemalla. Mikäli palovaroittimen ääntä ei enää kuule, on olemassa erilaisia teknisiä ratkaisuja joilla asiaa voidaan parantaa. Vaikka asukkaalla on itsellään vastuu palovaroittimesta ja sen toiminnasta, on läheisten hyvä myös seurata asiaa.

Avun hälyttäminen tulee onnistua helposti, mikäli jotain tapahtuu. Läheisten on käydä ikäihmisen kanssa yhdessä läpi, mistä apua tarvittaessa saa. Samalla voi tarkistaa, ovatko käytettävissä olevat laitteet edelleen ikäihmiselle tarpeeksi helppokäyttöisiä.

Valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulainen toteaa, että Eksote ja pelastuslaitos kannustavat yhdessä kiinnittämään huomiota kotona asumisen turvallisuuteen sekä omassa että läheisten kotona. - Mikäli asiassa on haasteita, voi olla yhteydessä Eksoten Isoapuun, puh. 05 352 2370 (Ma-Pe klo 9-15), sähköposti isoapu.palvelukeskus@eksote. Isoavusta ohjataan tarvittaessa ottamaan yhteyttä myös pelastuslaitokseen, Kapulainen lupaa.

Lisätietoja:

Kristiina Kapulainen, valmiuskoordinaattori / projektipäällikkö Eksote, puh. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi

Vesa Kultanen, turvallisuuskouluttaja / projektikoordinaattori Etelä-Karjalan pelastuslaitos, puh. 040 570 2712, vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi