Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Valtakunnallinen nuohousuudistus ei aiheuta muutoksia Etelä-Karjalassa
Ajankohtaista

Valtakunnallinen nuohousuudistus ei aiheuta muutoksia Etelä-Karjalassa

(21.12.2018)
Tasavallan presidentti vahvisti nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset 5. joulukuuta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Jatkossa pelastuslaitoksilta poistetaan nuohouspalvelujen järjestämisvastuu ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalvelujen tarjoaminen vapautuu kaikkialla siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.7.2019. Elinkeinonharjoittamista rajoittava piirinuohousjärjestelmä ja nuohouspalvelujen hintasääntely loppuvat.

Etelä-Karjalan alueella valtakunnallinen uudistus ei aiheuta muutoksia, sillä maakunnassa siirryttiin jo vuoden 2018 alusta sopimusperustaiseen nuohousjärjestelmään. Sopimusperusteisessa nuohousjärjestelmässä rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta vapaasti haluamansa nuohousyrittäjän kanssa. Nuohoustyön hinta määräytyy vapaasti. Muutos koski viimeisimpänä Lemin, Luumäen ja Parikkalan kuntien alueita, joissa oli vielä vuoden 2017 loppuun asti käytössä piirinuohousjärjestelmä. Muiden Etelä-Karjalan kuntien alueella nuohouspalvelut on järjestetty jo aikaisemmin sopimusperusteisena nuohousjärjestelmänä.
Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit.

Lisätietoa valtakunnallisesta nuohousuudistuksesta löytyy sisäministeriön internet-sivuilta:
https://intermin.fi/nuohous

Lisätietoa nuohouksesta Etelä-Karjalassa löytyy pelastuslaitoksen internet-sivuilta:
https://www.ekpelastuslaitos.fi/Asukkaille/Nuohous
Muut lisätiedot:
Johtava palotarkastaja Simo Viholainen
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Puh. 05 616 7014